Впровадження економічно вигідних сучасних рішень ua en
 


23.11.2017

Підсумки позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ»

10 листопада 2017 року  були проведені позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПТЕМ».

Позачерговими загальними зборами акціонерів були прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії – Заторська Ольга Анатоліївна, члени лічильної комісії: Дарвай Оксана Іванівна, Кравчук Костянтин Олександрович. 
2. Затвердити рішення наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а саме: кожний бюлетень для голосування (в тому числі  бюлетень для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожному аркуші шляхом підписання в його нижній частині у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
3. Змінити тип з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ. Змінити повну  назву: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ». 
4. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», затвердити його в новій редакції. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів та Голові правління підписати цей Статут у новій редакції. Уповноважити Голову правління Стального Андрія Володимировича з правом передоручення провести всі дії необхідні для реєстрації зазначених змін та нової редакції Статуту  у всіх необхідних органах влади та управління.
5. Внести зміни до положень та затвердити в нових редакціях положення: 
  • «Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;
  • «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;
  • «Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
6. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»: голови наглядової ради: Цирульнікова Павла Вікторовича;  членів наглядової ради: Лазаренка Сергія Борисовича, Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича, Калашника Миколи Івановича.
7. Обрати членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»: Цирульнікова Павла Вікторовича, Короля Сергія Васильовича, Багірова Владислава Анатолійовича.
8. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Припинити повноваження та функції лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Заторської Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії: Дарвай Оксани Іванівни, Кравчука Костянтина Олександровича, у зв’язку із закриттям загальних зборів.


Возврат к списку

Поточні проекти:

Проектування складського комплексу для ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Будівництво резервної електричної котельні для забезпечення теплопостачання Нового Безпечного Конфаймента (НБК) на ДСП «Чорнобильська АЕС»

Проектування біопаливної електростанції потужністю 46 МВт

Будівництво сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Проведення експериментально-налагоджувальних робіт із застосуванням повномасштабних габаритних імітаторів основного технологічного устаткування Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

АТ "Південтеплоенергомонтаж"
Україна, Київська обл, м.Буча,
вул. Леха Качинського, 3
тел: +38 (044) 499-65-55; 499-65-33
факс: +38 (044) 499-65-57
marketing@utem.kiev.ua