Впровадження економічно вигідних сучасних рішень ua en
 


06.10.2017

Проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,

яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 27, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10 листопада 2017 року об 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, каб. № 212 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.11.2017р. 

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
  Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії – Заторська Ольга Анатоліївна, члени лічильної комісії: Дарвай Оксана Іванівна, Кравчук Костянтин Олександрович.
 1. Затвердження рішення наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
  Проект рішення: Затвердити рішення наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а саме: кожний бюлетень для голосування (в тому числі  бюлетень для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів  засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожному аркуші шляхом підписання в його нижній частині у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 1. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
  Проект рішення: Змінити тип з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ. Змінити повну  назву: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
 1. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» та затвердження його нової редакції.   Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення реєстраційних дій.
  Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», затвердити його в новій редакції. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів та Голові правління підписати цей Статут у новій редакції. Уповноважити Голову правління Стального Андрія Володимировича з правом передоручення провести всі дії необхідні для реєстрації зазначених змін та нової редакції Статуту  у всіх необхідних органах влади та управління.
 1.  Внесення змін до «Положення про загальні збори АТ «ПТЕМ», «Положення про наглядову раду АТ «ПТЕМ», «Положення про правління АТ «ПТЕМ» та затвердження їх нових редакцій.
  Проект рішення:  Внести зміни до положень та затвердити в нових редакціях положення: 
  1. «Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»; 
  2. «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;
  3. «Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
 1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
  Проект рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»:
  голови наглядової ради: Цирульнікова Павла Вікторовича;  членів наглядової ради: Лазаренка Сергія Борисовича, Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича, Калашника Миколу Івановича.
 1. Обрання членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

 2. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
  Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 1. Припинення повноважень та функцій лічильної комісії, у зв’язку із закриттям загальних зборів.
  Проект рішення: Припинити повноваження та функції лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Заторської Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії: Дарвай Оксани Іванівни, Кравчука Костянтина Олександровича, у зв’язку із закриттям загальних зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.utem-group.com

З документами порядку денного можна ознайомитись в АТ «ПТЕМ» у робочі дні, робочий час з 8.30 до 17.00 години за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, 4-й поверх, каб. 421, звернувшись до члена наглядової ради АТ «ПТЕМ» – Короля Сергія Васильовича.

Для участі у зборах при собі потрібно мати: для акціонерів – паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – довіреність і документ, що посвідчує особу.

Голова правління А.В. Стальний


Возврат к списку

Поточні проекти:

Проектування складського комплексу для ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Будівництво резервної електричної котельні для забезпечення теплопостачання Нового Безпечного Конфаймента (НБК) на ДСП «Чорнобильська АЕС»

Проектування біопаливної електростанції потужністю 46 МВт

Будівництво сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Проведення експериментально-налагоджувальних робіт із застосуванням повномасштабних габаритних імітаторів основного технологічного устаткування Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

АТ "Південтеплоенергомонтаж"
Україна, Київська обл, м.Буча,
вул. Леха Качинського, 3
тел: +38 (044) 499-65-55; 499-65-33
факс: +38 (044) 499-65-57
marketing@utem.kiev.ua