Впровадження економічно вигідних сучасних рішень ua en
 


04.08.2017

Підсумки позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ»

27 липня 2017 року  були проведені позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПТЕМ». 

Позачерговими загальними зборами акціонерів були прийняті наступні рішення:

 1. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі голови комісії – Короля С.В. та членів комісії: Дарвай О.І. та Заторської О.А. Передати повноваження та функції лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «К2 ІНВЕСТ», обрати членів лічильної комісії в складі: голови лічильної комісії – представника ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Скнар Олександра Петровича, членів лічильної комісії: представників ТОВ «К2 ІНВЕСТ»: Козюри Наталії Сергіївни, Дарвай Оксани Іванівни та затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «К2 ІНВЕСТ».
 2. Затвердити рішення акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ», а саме: кожний бюлетень для голосування (в тому числі  бюлетень для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ» засвідчуються Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 3. Затвердити рішення  акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» про призначення голови  позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» - Короля Сергія Васильовича та секретаря – Свінціцького Руслана Васильовича.
 4. Обрати Наглядову раду АТ «ПТЕМ» у складі: Цирульніков Павло Вікторович, Лазаренко Сергій Борисович, Багіров Владислав Анатолійович, Король Сергій Васильович, Калашник Микола Іванович.
 5. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Голову Правління АТ «ПТЕМ» підписати договори (контракти) з членами Наглядової Ради.
 6. Затвердити рішення Наглядової ради АТ «ПТЕМ» про обрання голови Наглядової ради АТ "ПТЕМ" та затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановити розмір його винагороди. Уповноважити Голову Правління АТ «ПТЕМ» підписати договір (контракт) з Головою наглядової ради АТ «ПТЕМ». Головою наглядової ради АТ «ПТЕМ» обрано Цирульнікова П.В.
 7. Затвердити рішення  правління АТ «ПТЕМ» від 13.05.2017 р., що були прийняті для виконання рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» від 14.04.2017 р. про виплату дивідендів за 2016 р., а саме:
  • Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15 травня 2017 р.
  • Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
  • Строк виплати дивідендів: з 15.05.2017р. до 14.10.2017 р.
  • Дивiденди виплатити шляхом переказу коштів товариством на банківські грошові рахунки отримувачів або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, а у разі повернення АТ «ПТЕМ» таких коштів, дивіденди виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.
 8. Затвердити рішення акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», який є власником контрольного пакета акцій АТ «ПТЕМ», про залучення суб'єкта оціночної діяльності (для визначення ринкової вартості акцій для придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄСП ОЦІНКА - КАПІТАЛ», затвердити умови договору, що укладався з ним, розмір оплати його послуг та ринкову вартість акцій – 68,40 грн. за одну просту акцію.
 9. Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ПТЕМ» на 2017 рік.
 10. Припинити повноваження голови лічильної комісії - представника ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Скнар Олександра Петровича та членів лічильної комісії:  представників ТОВ «К2 ІНВЕСТ» - Козюри Наталії Сергіївни та  Дарвай Оксани Іванівни у зв`язку з закриттям загальних зборів.


Возврат к списку

Поточні проекти:

Проектування складського комплексу для ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Будівництво резервної електричної котельні для забезпечення теплопостачання Нового Безпечного Конфаймента (НБК) на ДСП «Чорнобильська АЕС»

Проектування біопаливної електростанції потужністю 46 МВт

Будівництво сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Проведення експериментально-налагоджувальних робіт із застосуванням повномасштабних габаритних імітаторів основного технологічного устаткування Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

АТ "Південтеплоенергомонтаж"
Україна, Київська обл, м.Буча,
вул. Леха Качинського, 3
тел: +38 (044) 499-65-55; 499-65-33
факс: +38 (044) 499-65-57
marketing@utem.kiev.ua